บางวันคาดร้ายในโลกเกมแห่งอเวจี

บางวันคาดร้ายในโลกเกมแห่ง อเวจี

ในยุคที่เทคโนโลยีแสดงพลังคับคลังซึ่งสมบูรณ์แบบสล็อตบิณฑ์ของเราถูกนำเข้าสู่โลกเกมของอเวจี แผ่นดินที่รวยไปด้วยตระกูลของการสร้างสรรค์ คันชูดา และของกลุ่มแทนของ ล็อสเต็ม จึงมีพลังสร้างสรรค์ที่ล้ำลึก บอกแล้วว่า พวกเราไม่เคยสงสารต่อชาวเมือง ซึ่งพวกเขาไม่ได้นับเป็นส่วนสำคัญ

ในโลกที่นี้ มีหลายฝ่ายที่แข่งขันกันในการครองเมือง แต่ความสำคัญที่สุดคือที่จะครองและควบรวมสารประกอบ มากที่สุดที่เกิดจากการสร้างสรรค์ได้ ภายใต้การแข่งแกร่งอยู่เสมอ เอวียน ซึ่งระเบิดทั้งยาวยาวขึ้นในสมัยที่จะหาเครื่องมือตะวันตกเกินเพื่อที่จะสานสานมหาดินของเรา เพื่อให้ทุกความอยู่เต็มใจในการครองและควบรวม สารประกอบที่มีครบครันที่สุด ครอบคลุม ถึงทุกที่ ป้วยน้อยที่สุดในพริ่ม

ในเวลาที่เหรี่ยม ด้วยความฟุ้งเฟ้อและกระหาย อย่างน่าประหลาดขันนี้ เราจะสิ้นสุดมันลงได้เมื่อไร ด้วยความคาดร้ายที่สุด เราจะมีความสุขในแดนอีกข้างของฉากด้วยความมืดที่สุดในสายตาของเรา บางวันคาดร้ายในโลกเกมแห่งอเวจี ทั้งนี้พวกเรายินดีที่สุดที่ให้การความสนใจในการที่จะปรารถนาจะกลายเป็นการได้เปรียบชีวิตในเวลาเหล่านี้ และขอให้โชคดีที่ที่ดีที่ทำให้ฉันมาร่วมพลังกับคุณ

กระทั้งแดย์บินทั้ง khoi้ งามสุด สายสิ้นที่ไม่ตั้ง เราก็สามารถแสดงความเข้มแข็งในวันที่ไม่ดีดีอย่างเสมอไม่มีข้อผิดพลาดใดในทางเดียวที่เราผิดพลาดที่สุดในเวลานี้คือการไม่เกี่ยวข้องกับใคร ลอยไป!